Ilmoittautuminen nuorisotoimintaan

Lomake on tarkoitettu lapsen huoltajan täytettäväksi.

Huoltajan yhteystiedot ovat ehdottoman tärkeät tulevaa yhteydenpitoa varten.

Tekninen toteutus: W3 Group